En gastric bypass operation är ett kirurgiskt ingrepp som är mycket effektiv mot fetma. Operationen rekommenderas till patienter som har över 40 i BMI. Ett BMI på 20-25 är normalt, 25-30 räknas som övervikt och ett BMI över 30 räknas som fetma. I vissa fall då patienten har överviktsrelaterade sjukdomar, som till exempel hjärt- eller ledbesvär, kan en operation genomföras på en person som har mellan 30 och 35 i BMI.

Många överviktiga som har ett BMI över 35 har mycket svårt att gå ner i vikt. Ofta har de testat olika dietmetoder och misslyckats gång på gång. Det här är naturligtvis inte bra eftersom fetma är livsfarligt och många som är extremt överviktiga dör i förtid. Om du är överviktig och går igenom en gastric bypass operation minskar risken för att du dör i förtid inom 16 år med hela 29 %.  Så om du är extremt överviktig och inte lyckas att gå ner på egen hand bör du allvarligt fundera på en gastric bypass operation, för din hälsas och din egen överlevnads skull.

Hur utförs en gastric bypass operation?

Operationen utförs oftast med titthålskirurgi (laparoskopi) och tar 1-3 timmar. Läkaren kopplar bort den större delen av magsäcken vilket ger ett minskat näringsintag och kopplar även bort en del av tunntarmen vilket leder till ett minskat näringsupptag. Tunntarmen sätts sedan samman med den återstående delen av magsäcken strax nedanför matstrupen, vilket gör att kosten snabbt förflyttas ner till tunntarmen.

Efter en gastric bypassoperation

Efter operationen får patienten kost- och motionsråd. Eftersom magsäcken blivit mycket mindre ska den opererade bara att äta små portioner både när det gäller huvudmål och mellanmål.

Det är viktigt att den som har genomgått en gastric bypassoperation följer läkarens råd eftersom det annars kan uppstå en närings- och vitaminbrist i kroppen. Ofta får patienten också recept på vitaminer och näringstillskott. Gastric Bypass-patienten följs upp resten av livet och prover tas regelbundet för att kontrollera att den opererade får i sig vad kroppen behöver.

Risker med gastric bypass

Riskerna med en Gastric Bypass operation är relativt få. Om en blödning eller en infektion skulle uppstå brukar det ske under de första dygnen efter operationen. Under den tiden vårdas patienten på sjukhus under läkares och sjuksköterskors uppsikt. Efter de första dygnen minskar risken för biverkningar avsevärt.

Den som ska genomgå en Gastric Bypassoperation får inte lida av några sjukdomar som medför stora risker vid operationen. Patienten får inte heller missbruka alkohol eller narkotika. För rökare gäller ett rökstop på 4 till 6 veckor innan ingreppet.

Externa länkar inom vård & hälsa

Magkatarr24.se – en sajt för dig som har magkatarr